2013-06-05

En investering i vindandelar främjar förnyelsebar elproduktion samt att du säkrar ett lågt elpris för en lång tid. Det är ett sätt att göra bland annat din värmepump klimatsmartare. En andel kostar cirka 6 000–7 000 kronor och för den får du köpa 1 000 kWh per år. Vindel kostar cirka 20–30 öre/kWh och med energiskatt, elcertifikat och moms cirka 60–70 öre/kWh. Du får max köpa andelar motsvarande din årsförbrukning och 80 procent rekommenderas. Andelarna går sedan att sälja.

Vill du ha mer klimat- och energitips?
Kontakta gärna Jessica Cedergren, energi- och klimatrådgivare på Vansbro
kommun, tfn. 0281-752 53.

 

Senast uppdaterad: 5 juni 2013
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail