2011-08-11

Eleverna börjar måndagen den 22 augusti enligt följande: Inom parentes skolskjutsentreprenör. För detaljer kring tider som inte framgår av annonsen, kontakta entreprenören. Nobina (tidigare Swebus): 0243-25 42 75; Barbros Buss 0281-225 00; Fixarnas Buss 070-573 35 72; BC 0774 - 44 00 00 (särskolans skjutsar).

BERGHEDENS SKOLA, Äppelbo (Ansv. Bengt Ivarsson, tel. 0281-751 04). Skolstart 08.45. Skolslut första dagen 13.15 för samtliga elever.

Skjutstider/Hållplats:
• Kyrkan ca 07.55
• Lia 08.05
• ”Preem” ca 08.10
• Roddarheden ca 08.15
• Bakstugan ca 08.25 (Barbros Buss).

MYRBACKA SKOLA, Dala-Järna (Ansv. Hans Andersson, tel. 0281-753 40).
Skolstart 07.50 Skolslut första dagen 12.50.

Skjutstider/Hållplats:
• Västerfallet 06.25 via Lindesnäs 06.50, Orsala, Närsjövägen (Fixarnas Buss) Byte till 94:an
• Nederborgs skola 07.15 via Högosta (Nobina)
• Hjulbäck 07.10 via Nederborgs skola 07.15, Snöbyn, Emaus (Nobina)
• Vansbro 07.00 via Uppsälje, Gruvan (Nobina)
• Noret 07.15 via Emaus (Nobina)
• Nordanåker 07.02 (Nobina)

NEDERBORGS SKOLA, Nås (Ansv. Hans Andersson, tel. 0281-753 40).
Skolstart 08.40 Skolslut första dagen 13.30. Förskoleklassbarn får särskild information.

Skjutstider/Hållplats:
• Närsen 07.45 via Lindesnäs 08.05, Haga 08.25 (Fixarnas Buss)
• Gruvan 08.12 via Högosta (Nobina)
• Hulån 08.11 via Myrbacka skola. 08.15, Emaus, Noret 08.22 (Nobina)
• Nordanåker 08.17 via Emaus 08.26 Snöbyn(Nobina)

PARKSKOLAN, Vansbro (Ansv. Bengt Ivarsson, tel. 0281-751 04)
Förskoleklass Skolstart 08.25 Skolslut 09.30. Årskurs 1-2 Skolstart 08.25 Skolslut 13.50

Skjutstider/Hållplats:
• Uppsälje 08.10 via Grönalid (Nobina)
• Saltvik 08.05 (Fixarnas)
• Skamhed 07.45 (Nobina)
• Sågen – Vansbro (Alla barn åker samtidigt på morgonen)
• Sågen/Laxtjärn 07.10. Kroktorp/Flatberget vid väg 26, 07.20, Örskogen södra uppfarten vid väg 26, 07.25, Tretjärn vid korsningen, 07.40, Eldforsen vid väg 26, 07.45, Sandbäcken vid väg 26, 07.50, skolan 08.00 (Fixarnas Buss)
• Reningsverket 08.05, Dalasågen/Saltvik 08.10, skolan 08.15 (Fixarnas Buss)

SMEDBERGSSKOLAN ÅK 3-9 skolstart 08.10, Vansbro (Ansv. åk 3-5 Bengt Ivarsson,
tel: 0281-751 04, ansv. åk 6-9 Stephan Rosenström, tel. 0281-751 05)
Skolstart 08.10 Årskurs 3-5 samling i resp. klassrum, Årskurs 6 samling i aulan! Årskurs 7-9 samling i resp. arbetslags lokaler.

Skjutstider/Hållplats:
• Lindesnäs 06.50 Nås 07.20 (Fixarnas Buss)
• Nås 07.15, Snöbyn 07.20 (Nobina)
• Utanhed 07.10, Nås 07.15, Högosta 07.25 (Nobina)
• Dala-Järna centrum (Konsum) 07.35, Hulån 07.40 och Skamhed 07.45 (Nobina)
• Noret 07.15 via Emaus, Skålö 07.30 och Skamhed 07.45 (Nobina)
• Hulån 07.40 och Skamhed 07.45 (Nobina)
• Emaus 07.23, Gruvan 07.30, Uppsälje 07.35 (Nobina)
• Sågen 07.10, se ovan Parkskolan (Fixarnas Buss)
• Opsaheden 07.10 via Ovanheden 07.20 och Rågsveden 07.25 (linje 57, körs av Barbros Buss och Nobina)

GYMNASIESKOLAN VANSBRO UTBILDNINGSCENTER
Höstterminen börjar den 22 augusti. Årskurs 1 samlas i skolans kafeteria kl. 08.15. Årskurs 2 och 3 samlas i skolans kafeteria kl. 09.30. För ytterligare upplysningar kontakta oss gärna på 0281-751 32 eller 0281-751 46.

ANSÖKAN OM INACKORDERINGSTILLÄGG
Tänk på att inackorderingstillägg måste sökas inför varje nytt läsår. Ansökan skall vara oss tillhanda senast den 31 augusti. Har du frågor kring ansökan ring 0281-751 50. Ansökningsblanketter finns på Vansbro Utbildningscenter och på hemsidan www.vuc.se.
Skicka ansökan till Vansbro kommun, Vansbro Utbildningscenter, Medborgarhuset, 780 50 Vansbro

VUXENUTBILDNINGEN
Se annonser i Vansbrobladet. Se även www.vansbro.se/larcentrum.

VANSBRO KULTURSKOLA, (Ansv. Lisa Almlöf tel 0281-750 55) Instrumentalundervisningen startar vecka 35-36. Lärarna kontaktar eleverna om nya tider.

Vill du ha filen som pdf för att skriva ut den, följ länken.

OBS! Kom ihåg att det är lag på att använda BILBÄLTE i bussen.

 

VÄLKOMMEN TILL SKOLAN!
Rektorerna

 

Senast uppdaterad: 11 augusti 2011
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail