2012-08-02
 
VANSBRO KOMMUNS SKOLOR, LÄSÅRET 2012/13.
 
Eleverna börjar: Måndagen den 20 augusti.
 

 

BERGHEDENS SKOLA

 

Skolstart 08.45 / Skolslut första dagen 13.15.

 

Ansv. Camilla Andersson, tel: 0281-751 04.

 

 

PARKSKOLAN

 

Förskoleklass har fått särskild information.

 

Årskurs 1-2, Skolstart 08.25 / Skolslut första dagen13.30.

 

Ansv. Camilla Andersson, tel: 0281-751 04

 

                                        
MYRBACKA SKOLA

 

Skolstart 07.50 / Skolslut första dagen 13.20 .

 

Ansv. Rosita Bergqvist-Hellberg, tel: 0281-753 40.

 

 

 

NEDERBORGS SKOLA

 

Förskoleklass har fått särskild information.                                

 

Skolstart 08.40 / Skolslut första dagen 13.50.                                

 

Ansv. Rosita Bergqvist-Hellberg, tel: 0281-753 40.
 
 
SMEDBERGSSKOLAN
 
Skolstart 08.10
Skolslut första dagen årskurs 3-5 13.30 / årskurs 6-9 14.45.
Årskurs 3-5 samling i resp. klassrum,

Årskurs 6 samling i aulan.
Årskurs 7-9 samling i resp. arbetslags  lokaler.
Ansv. åk 3-5 Camilla Andersson, tel. 0281-751 04
Ansv. åk 6-9 Bengt Ivarsson, tel. 0281-751 05

 
 
 
Tidtabeller linje 57, 94 och 257 finns att hämta på www.dalatrafik.se  från och med 13 aug.
Skolbusstidtabell (Fixaren, Nobina), finns att hämta här från och med 13 aug.
 
För detaljer ang. skolskjutsar, kontakta entreprenören:
Nobina: 0243-25 42 75  Fixarnas Buss 070-573 35 72;
BC Dalarna 0774-44 00 00  (särskolans skjutsar),
eller kommunens skolskjutssamordnare Ulrika Johansson 0281-750 58.

  

  

 

 

GYMNASIESKOLAN
VANSBRO UTBILDNINGSCENTER                                              
Höstterminen börjar den 20 augusti.
Årskurs 1 samlas i skolans kafeteria 09.05.
Årskurs 2 och 3 samlas i skolans kafeteria 10.00
OBS! Nya skoltider för våra gymnasieelever 09.05 – 16.05 (lunch 12.05-12.50)
 
För ytterligare upplysningar kontakta oss gärna på 0281-751 32 eller 0281-751 46.
 
ANSÖKAN OM INACKORDERINGSTILLÄGG                               
Tänk på att inackorderingstillägg måste sökas inför varje nytt läsår.
Ansökan skall vara oss tillhanda senast den 31 augusti. Har du frågor kring ansökan ring 0281-751 50. Ansökningsblanketter finns på Vansbro Utbildningscenter och på hemsidan www.vuc.se.
Skicka ansökan till Vansbro kommun, Vansbro Utbildningscenter, Medborgarhuset, 780 50 Vansbro
 
 
Vuxenutbildningen
Se annonser i Vansbrobladet. Se även www.vansbro.se/larcentrum.
 
VANSBRO KULTURSKOLA
Ansv. Lisa Almlöf tel 0281-750 55
Instrumentalundervisningen startar vecka 35-36.
Lärarna kontaktar eleverna om nya tider.
 
 
 
VÄLKOMMEN TILL SKOLAN!
               Rektorerna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Senast uppdaterad: 15 augusti 2012
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail