2014-10-09

Miljö- och byggenheten på Vansbro kommun deltar i ett projekt tillsammans med Malung-Sälens kommun där man jobbar med tillsyn av inomhusmiljön i skolan.

Många skolor har idag en bra inomhusmiljö, men på flera skolor krävs att man ser över miljön och jobbar med att  nå upp till de regler och rekommendationer som gäller. Målet är en bättre inomhusmiljö för eleverna i kommunens skolor. Mer information om projektet finns på folkhälsomyndighetens hemsida.  

Senast uppdaterad: 9 oktober 2014
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail