2015-09-30

Hur ser framtiden ut för våra barn och ungdomar? Det enda vi kan vara helt säkra på är att den inte ser likadan ut som nu.

Det betyder ju också att om vi driver en skola ­ eller uppfostrar våra barn ­ på ett sätt som vi tycker är rimligt år 2014 så är risken stor att de inte alls får de resurser eller kompetenser de verkligen kommer att behöva när de är vuxna. I vissa delar är framtiden omöjlig att förutse ­ men i många delar kan vi faktiskt både se och förstå den. Om detta berättar en av Sveriges mest populära föreläsare och framtidsanalytiker Troed Troedson under sin föreläsning.

Föreläsningen som arrangeras i samarbete med Vansbro föreläsningsförening är en del i arbetet med att utveckla samverkan mellan skola och arbetsliv i Vansbro. 2014 bildades en arbetsgrupp med lärare, studie- och yrkesvägledare samt Näringslivssamverkan, som tillsammans tog fram en arbetsplan för Samverkan Skola-Arbetsliv. I planen finns aktiviteter för elever i alla årskurser där de, integrerat i undervisningen, träffar företagare, medarbetare i kommunen, blåljuspersonal och andra yrkespersoner. Aktiviteterna hjälper eleverna att se kopplingarna mellan det de läser i skolan och hur det fungerar i det omgivande samhället samt fatta väl underbyggda studie- och yrkesval.

Under 2015 beviljades extra stöd till det här arbetet från VINNOVA (Sveriges innovationsmyndighet). Målet är att det här arbetet fortsätter att utvecklas till en tydlig profil för Vansbros skolor, som gynnar elever, lärare och arbetsgivare.

- Att vi nu fått hit Troed Troedson är ett unikt tillfälle för främst föräldrar, men även skolledare, lärare, studieförbund, företagare, politiker och andra intresserade att få en bild av hur framtiden kan komma att se ut, säger Ola Granholm från arbetsgruppen för Samverkan Skola-Arbetsliv.

Föreläsningen äger rum i samarbete med Vansbro föreläsningsförening den 5 oktober kl. 19-21 på Vansbro Kulturhus. Efter föreläsningen finns möjlighet att ställa frågor.

Om Troed Troedson (www.troed.com)
Troed Troedson har arbetat som framtidsanalytiker i drygt 17 år och startade 1997 företaget Paradigmmäklarna, som sedan dess genom åren bistått de flesta av Sveriges stora företag och organisationer med analysmodeller och scenarier för framtiden. Troed är också författare och en av landets absolut mest anlitade analytiker. Han har en bakgrund som fysiker och socionom. Han arbetade under en rad år med
organisations- och affärsutveckling framförallt i kommunal verksamhet; med bland annat äldreomsorg, fastighetsförvaltning, primärvård och IT- och utvecklingsfrågor i allmänhet. Troed beskriver på ett både roande och oroande sätt vart vår omvärld är på väg och varför detta händer och hur man kan hantera det.

För mer information kontakta:

Marita Gachon, tfn. 070-658 47 63
Oskar Lundgren, tfn. 070-324 47 36
Ola Granholm, tfn. 070-33 90 114

Pressbild från www.troed.com bifogas.

 

Senast uppdaterad: 30 september 2015
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail