2015-09-17

Elevhälsans medicinska insatser (tidigare kallat skolhälsovård) i Vansbro kommun har inte tagit något beslut om att delta i så kallade avlusningsdagar. Missförstånd när det gäller detta har föranlett ett behov av att tydliggöra våra rutiner:

Det förekommer via sociala medier/internet, upprop om att föräldrar samtidigt ska luskamma sina barn. Sådana upprop kan vårdnadshavare/allmänhet bestämma sig gemensamt för att delta i, men kommunen deltar inte i upprop som kan uppfattas vara kommersiella.
Våra rutiner är att ansvarig skolsköterska bedömer på respektive skola om skolhälsovården behöver gå ut med information om att en smittspridning pågår och att man ska vara uppmärksam på om barnen har löss. Särskilt informationsbrev finns utformat för detta.
Det är inte rutin att vi alltid går ut med den informationen när vi hör att enstaka barn har löss. När skolsköterska går ut med brevet ska det vara daterat och signerat.
Större åtgärder såsom till exempel uppmaningar att alla barn/familjer bör luskamma sig vid samma tidpunkt beslutas av Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska i samråd med övriga skolsköterskor.

Det finns bra egenvårdsråd kring hantering av huvudlöss på 1177 (Sjukvårdsrådgivningen). 

Vid frågor, kontakta:
Maria Englund, skolsköterska med Medicinskt Ledningsansvar, tfn.nr 0281- 753 47

 

Senast uppdaterad: 17 september 2015
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail