2015-09-21

Måndagen den 21 september startar företaget Rivab förberedelserna för rivningen av Vita skolan vid Myrbacka skola i Dala-Järna. Tisdagen den 22 september startar själva rivningen. Detta kommer pågå under cirka tre veckor.Från och med den 22 september kommer den ordinarie busshållplatsen för våra elever vid skolan, flyttas till Skolvägen. Där kommer på- och avstigning att ske.

Bussen åker in på Skolvägen där den hämtar/lämnar eleverna för att sedan fortsätta mot HJ Andersson. Den fortsätter via deras parkering ut på stora vägen genom Dala-Järna. Detta kommer att vara den tillfälliga hållplatsen under dessa tre veckor. Mellan kl. 07:00-09:00 och mellan kl. 13:00-14:30 är det begränsad framkomlighet på Skolvägen.

Här hittar du karta i pdf-format hur bussen kommer att köra.

Senast uppdaterad: 21 september 2015
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail