2016-09-27


Peter Rylander pekade med hela handen- och fick ungdomarnas uppmärksamhet. Foto: Anna Nyberg.

I förra veckan befann sig föreläsaren, före detta tv-programledaren, underhållaren och läraren Peter Rylander i Vansbro. Hans uppgift var att ha Respektgympa med så väl elever som personal och föräldrar.
− Vi är över förväntan nöjda. Det var jättemånga föräldrar som kom fram och tackade efter föräldramötet med Peter Rylander− och han lyckades få samtliga högstadieelever att lyssna, säger ungdoms- och folkhälsosamordnare Mia Johansson imponerat.

Det var i samband med att Vansbro kommun förra hösten för första gången genomförde Lupp− Lokal uppföljning av ungdomspolitiken− bland kommunens högstadie- och gymnasieelever som behovet av en satsning på bemötande visade sig. När det i fredags var dags för den årliga Demokratidagen på Smedbergsskolan och VUC var bemötande ett av tre fokusområden.
− För högstadiets del bestämde vi oss för att ta ett helhetsgrepp om bemötandefrågan och bokade in Peter Rylander och hans koncept Respektgympa, berättar Mia Johansson.

Konceptet bygger på fyra hörnstenar där Rylander träffar så väl skolledare och pedagogisk personal, som elever och föräldrar. Till torsdagskvällens föräldramöte kom omkring 200 föräldrar.
− Peters huvudbudskap till föräldrarna var att de måste ta sitt uppfostringsansvar, ta tillbaka sin pondus som föräldrar och göra det på ett kärleksfullt sätt. Han menade att detta inte är något utmärkande för Vansbro, utan att utvecklingen på skolor i hela landet gått mot att pedagoger och skolan har fått ta ett allt större uppfostringsansvar, säger Mia Johansson.

För mycket uppfostran i skolan
Svenska skolor måste i dag lägga mycket tid på grundläggande fostran, vilket sker på bekostnad av det huvudsakliga utbildningsuppdraget. Peter Rylander betonar att en väl fungerande och god miljö i skolan är helt beroende av ett samspel med föräldrarna, och att det är viktigt för ett genomgripande värdegrundsarbete att budskapen förankras i alla de miljöer där elever vistas. Inte minst i hemmamiljön där den grundläggande fostran sker.

Resonemanget inför Rylanders besök i Vansbro var att om skolledare, pedagoger, elever och föräldrar får ta del av samma budskap gällande värdegrund och bemötande, så lägger det grunden till ett gemensamt utvecklingsarbete.
− Och det känns som att vi lyckats med det. Peter Rylander lyckades under sin föreläsning få samtliga ungdomar att lyssna och respektera hans regler. Sen är förstås den stora utmaningen att fortsätta att jobba vidare med det här, det är lätt att falla in i gamla mönster. Men där pågår det ett arbete, säger Mia Johansson, och berättar att det redan under den här veckan kommer att hållas utvärderingsmöten på Smedbergsskolan.

Aldrig okej att förstöra
Till eleverna pratade Peter Rylander mycket om vikten av att alla ska få vara precis som de vill vara, men att det aldrig får ske på bekostnad av någon annans välmående.
− Alla får vara precis som man vill, men man måste också fråga sig om det förstör för någon annan. Vad är det häftiga med att förstöra för andra? För lärare, för klasskamrater. Ingen är perfekt, men det är aldrig okej att förstöra för andra med en dålig attityd. Det är så enkelt att använda sitt hjärta och sin hjärna och känna efter vad som är rätt, sa han bland annat.

Peter Rylander peppade eleverna att tänka att det är häftigt att bry sig om andra, att man får ”go with the flow”, göra det man tycker om− men utan att förstöra. Och som exempel på vad som förstör nämnde han att komma för sent och bullra in i klassrummet, gapa och skrika, eller att hålla på med sin mobil och inte lyssna på läraren eller andra. Efter föreläsningen gick Peter Rylander runt i alla klassrum och träffade klasserna en och en, för att ytterligare förankra sitt budskap.

Inledde Demokratidagen
Rylanders föreläsning inledde årets Demokratidag på Smedbergsskolan och VUC. Dagen fortsatte sedan med diskussioner i mindre grupper där politiker och tjänstemän från kommunen deltog. Förutom bemötande var fokusområdena under dagen fritid och elevinflytande.

Anna Nyberg, kommunikatör

 

Senast uppdaterad: 27 september 2016
Uppdaterad av: Anna Sanneviken

Redaktörer - Webmail