2016-10-18


Eleverna får besöka en rad olika företag och verksamheter under praon. Foto: Oskar Lundgren. 

Åttondeklassarna i Vansbro kommun är den här veckan ute på höstens praovecka. Sedan i våras testar kommunen ett nytt grepp. Istället för den traditionella praon, med en vecka på samma arbetsplats, får eleverna nu göra gemensamma studiebesök inom olika verksamheter. Ett upplägg som förhoppningsvis ska vara till fördel både för eleverna och det lokala näringslivet.

− Praoverksamheten på högstadiet engagerar. Många har haft synpunkter på hur praon fungerat genom åren, vikten av den och hur den kan förbättras. Grundläggande för de olika åsikterna är dock förståelsen för vikten av att högstadieeleverna ska få komma utanför skolans väggar, träffa arbetslivet och få en större kunskap om vilka arbeten som finns, säger Oskar Lundgren, näringslivschef i Vansbro kommun, och den som samordnar praon i samarbete med studie- och yrkesvägledare Marita Gachon, samt lärarna på Smedbergsskolan.

Han berättar att en genomsnittlig högstadieklass kan räkna upp cirka 35 olika yrken− av de cirka 8 000 olika karriärvägar som finns i Sverige. Det visar att praon har en viktig ögonöppnande och omvärldsvigdande roll att fylla för eleverna.
− På många skolor i Sverige har praon tonats ner mycket på senare år på grund av arbetsmiljöverkets skärpta krav på praoplatser. Det har också på många arbetsplatser varit svårt att hitta relevanta och intressanta uppgifter åt eleverna, säger Oskar Lundgren.

Så är dock inte fallet i Vansbro, där ett gott samarbete mellan näringslivet, skolans studie- och yrkesvägledare och lärarna på Smedbergsskolan istället lett till en utveckling av praoverksamheten. Eleverna får i det nya upplägget nu återkommande under högstadietiden göra besök inom olika branscher och företag. För åttorna, som är ute på sin prao den här veckan, ligger fokus under hösten på service och tjänster.


Miljö- och hälsoskyddsinpektör Emelia Frimodig berättar här för en årskurs åtta hur det är att jobba på kommunens miljöenhet. Foto: Anna Nyberg. 

− Under veckan kommer de bland annat att få träffa och titta på kommunens miljöenhet, Bäckdalens Återvinningscentral, reningsverket, Lyko, räddningstjänsten, polisen, och turistbyrån. Tanken är att bredda deras intressesfär, och visa på den stora mångfald av yrken som finns bara i vår lilla kommun, säger Oskar Lundgren, och får medhåll av Smedbergsskolan studie- och yrkesvägledare, Marita Gachon:
− Det är jätteviktigt för eleverna att de får vidga sina perspektiv när det gäller yrkesval i framtiden. Det här är ett bra sätt, säger hon.

− Praon blir ju med det här upplägget samtidigt en chans för de lokala företagen och verksamheterna att få visa upp sig, och kanske så ett frö hos eleverna inför framtiden, fortsätter Lundgren.

Anna Nyberg, kommunikatör

Senast uppdaterad: 19 oktober 2016
Uppdaterad av: Anna Sanneviken

Redaktörer - Webmail