2016-11-23


På bilden ses två av de fyra kursledarna, nämligen Åsa Engman och Britta Granberg (stående), samt delar av kursdeltagarna. Foto: Doris Olsson.

I Vansbro kommun har nyligen den tionde föräldrautbildningen enligt konceptet Cope avslutats. Cope står för The community parent education program och i Vansbro vänder sig utbildningen till alla föräldrar med barn i åldrarna tre till tolv år. I höst har 15 föräldrar lärt sig mer om positiv förstärkning, ett förebyggande förhållningssätt och betydelsen av den egna rollen i förhållandet till barnet.

Den allra första Copeutbildningen i Vansbro hölls hösten 2007. Då var intresset så stort att man fick sätta ett deltagartak. Hittills har det blivit tio kurser.

Initiativet togs 2007 av specialpedagogerna Doris Olsson och hennes numera pensionerade kollega Ann-Lis Munters.
− Vi upplevde, utifrån de frågor vi mötte i förskolans värld, att det fanns ett behov av en föräldrautbildning, säger hon.

Cope riktar sig till alla föräldrar i kommunen med barn i åldrarna tre till tolv år, och för att delta behöver en inte uppleva några problem i sitt föräldraskap.
− Det handlar snarare om att träffa andra föräldrar och utbyta erfarenheter, inse att man inte är ensam om sina funderingar kring uppfostran, säger Doris Olsson.

Under de åtta utbildningstillfällena följer kursen ett specialutvecklat program som de fyra kursledarna utbildats inom av upphovsmannen bakom Cope. Under kursen går gruppen igenom tio strategier att jobba utifrån som förälder, där en så kallad problemlösningstriangel utgör grunden.
− Problemlösningstriangeln innehåller tre delar. I botten ligger att man som förälder ska förstärka barnets positiva beteenden och bortse från de negativa, på nästa nivå ligger förebyggande av problembeteende och överst gränssättning. Vi fokuserar på vikten av att i första hand jobba med de nedersta stegen. Det blir så tydligt när man pratar om positiv uppmärksamhet/förstärkning hur viktigt det är. Det är väldigt lätt att som förälder ofta hamna högst upp i triangeln, där ska man sällan vara. Det finns så mycket man kan och bör göra innan dess. Cope hjälper till att ge verktyg, säger Doris Olsson.

Som förälder får man under kursens gång med sig en hel del tips på olika förhållnings- och tankesätt.
– Bland annat jobbar vi mycket med vilken betydelse man har som vuxen, hur ens eget beteende påverkar och insikten att förändringen ligger hos mig som förälder. Vi försöker aldrig förändra barnen. Det är väldigt lätt att man tittar på barnet och vad det gör fel, men det är ett fokus som inte finns inom Cope, berättar Doris Olsson.

Utökar med tonårsutbildning
Under hösten har 15 föräldrar gått kursen som specialpedagog Doris Olsson, läraren Åsa Engman, barnskötaren Trude Eriksson och boendehandledaren Britta Granberg hållit i. Fler mammor än pappor deltog− den här gången också.
− Vi ser gärna att fler pappor går kursen framöver. Kursen är lika viktig för pappor som för mammor, säger Doris Olsson, och beskriver utbildningen som inspirerande och energigivande.

Nästa steg är att Vansbro kommun ska erbjuda Copekurser även för tonårsföräldrar.
−Vi hoppas kunna dra igång redan nu i vår, men senast nästa höst. Då blir det självklart också en ny Cope-utbildning för föräldrar till yngre barn, säger Doris Olsson.

Anna Nyberg, kommunikatör
 

Senast uppdaterad: 24 november 2016
Uppdaterad av: Anna Sanneviken

Redaktörer - Webmail