2016-11-09


Foto: Anna Nyberg. 

I dag får kommunens åttor, nior samt gymnasieelever lyssna till Ellen Braconier och Sara Stjernlöf från A Non Smoking Generation när de håller föreläsningen Tobaksbarn. Syftet med föredraget är att uppmärksamma ungdomarna på de vidriga arbetsförhållanden som finns i tobaksindustrin- och framförallt livsvillkoren för alla de barn som tvingas slita på tobaksodlingarna.

Föreläsningen tar avstamp i insikten att om inte vetskapen att tobak skadar eller kan döda dig räcker, så kanske kunskap om hur oerhört många människor som faktiskt far verkligt illa inom tobaksindustrin kan få fler att helt avstå tobak. Syftet är helt enkelt att väcka människors engagemang för tobaksodlarna, och på det sättet ge unga ytterligare ett starkt argument till varför de ska välja att avstå tobak.

För det många inte vet är att väldigt många barn i länder som USA (jo, du läste rätt, USA), Brasilien och Indonesien arbetar under slavliknande förhållanden på tobaksfält. Många gånger går de under myndigheternas radar, då myndigheterna resonerar att "barnarbete är förbjudet, alltså finns det inte", men det kan A Non Smoking Generation genom föreläsningen och hemsidan Tobaksbarn bevisa att det gör.

Föreläsningen hölls vid två tillfällen under onsdagsförmiddagen; ett pass för åttor och nior, och ett pass för gymnasiet.

Anna Nyberg, kommunikatör

Senast uppdaterad: 9 november 2016
Uppdaterad av: Anna Sanneviken

Redaktörer - Webmail