2016-11-29


För att fira det glädjande resultatet bestämde sig skolchef Marit Andersson för att bjuda all personal i förskola och skola på tårta. Här ses hon (i mitten) tillsammans med skolassistent Elisabeth Svensson, förskolecheferna Margareta Persson och Kerstin Rälg-Olsson, biträdande rektor Josefin Strandberg samt skolassistenten Lilian Johansson. Foto: Anna Nyberg.

Hela 76 platser klättrar Vansbro kommun i Sveriges Kommuner och Landstings Öppna jämförelser för grundskolan.
− Vi har höjt oss från plats 241 till 165, vilket är oerhört glädjande. Det här är resultatet av ett gediget och strukturerat arbete, säger skolchefen Marit Andersson.

Det finns en rad olika skolrankingar och undersökningar kring kvaliteten och resultaten i de svenska skolorna. Bland annat gör de båda fackförbunden; Lärarförbundet respektive Lärarnas Riksförbund, årligen egna undersökningar. Sveriges Kommuners och Landsting, SKL:s, Öppna jämförelser för grundskolan är dock den rankingen som har mest tyngd, menar Marit Andersson.
− Det är den mest oberoende, och dessutom den mest aktuella. Nytt för i år är nämligen att Öppna jämförelse gäller innevarande år; siffrorna speglar alltså de elever som gick ut nu i juni. Alla andra rankingar bygger på fjolårets siffror, berättar hon.

I förklaringen till rankinglistan skriver SKL själva att: ”Det sammanvägda resultatet ger en första indikation på hur en kommun har lyckats i sitt kunskapsuppdrag relativt andra kommuner”. För att uppnå en hög placering i rankinglistan krävs både goda faktiska resultat och bra resultat med hänsyn till elevernas olika förutsättningar. Det sammanvägda värdet är resultatet av sex olika kunskapsresultat för årskurs nio, från vårterminen 2016.

Vansbro kommun hamnar alltså på plats 165 av landets 290 kommuner i årets ranking; en klättring med 76 platser från fjolåret. Resultatet gäller enbart de kommunala skolorna, räknas även friskolor in blir årets placering 175.
−SKL delar in resultaten i tre kategorier; rött, gult och grönt. 25 procent av resultaten, de sämsta, hamnar i röd zon, 25 procent, de bästa, i grön zon och återstående 50 procent i gul zon i mitten. Nu har vi gått från rött till gult och närmar oss att hamna på grön kvist, säger Marit Andersson.

Vad beror klättringen på?
− Ett gediget och strukturerat arbete från pedagogernas sida. Vi har jobbat hårt med elevernas resultat, och där har den nya läroplanens tydligare kunskapsmål varit till stor hjälp. Men vi arbetar också mycket med attityd till lärande, har höga förväntningar på våra elever, och jobbar med inställningen att det är coolt med kunskap, säger Marit Andersson, och skickar med en hel skopa beröm till pedagoger och elever på alla stadier.


En del av gänget bakom framgången i skolorna inom Vansbro kommun. All personal i förskola och skola kommer under veckan att bjudas på tårta för att fira framgången. Foto: Anna Nyberg.

Anna Nyberg, kommunikatör

 

Senast uppdaterad: 29 november 2016
Uppdaterad av: Anna Sanneviken

Redaktörer - Webmail