2019-01-25

Under hösten framkom det att några elever på Smedbergsskolan har skickat sårande kommentarer, kränkande kommentarer och bilder i vissa grupper på nätet. Elever har också utsatts för rena hota och grova sexuella kränkningar i en app där man kan skicka anonyma meddelanden.

Mycket har pågått på elevernas fritid, men givetvis har känslor av rädsla, ilska, hat med mera många gånger följt med till skolan. Känsloläget har i hög grad påverkat både relationer, stämning och undervisning på skolan.

Smedbergsskolan har länge arbetat förebyggande kring sådana här frågor, men i samband med den senaste tidens allvarliga händelser så gjorde personalen ett omtag i frågan. Skolan kommer under den närmsta tiden att fortsätta jobba förebyggande med att prata om nätvanor och vad som kan hända/händer på nätet, och att man inte under några omständigheter ska acceptera att bli illa behandlad på nätet.

Fokus kommer att ligga på vikten av att alltid berätta för någon vuxen; hemma eller i skolan, om man blir utsatt för näthat eller kränkningar, och att det faktiskt handlar om straffbara brott som kan polisanmälas.

Smedbergsskolan har skickat ut ett informationsbrev till alla vårdnadshavare, där man också bett dem att prata med sina barn hemma om bemötande, hur vi beter oss mot varandra och vilka beteenden som inte är acceptabla.

För mer information, kontakta rektor Camilla Andersson.

Senast uppdaterad: 4 februari 2019
Uppdaterad av: Anna Sanneviken

Redaktörer - Webmail