2015-10-27

Läget i världen ser inte ut att förbättras och påverkar också Vansbro.

Till kommunen har också ett antal asylsökande kommit som vi vill ge en meningsfull tillvaro. Det kan också akut komma ett stort antal nya
asylsökande.
Hur kan vi hjälpas åt att ta emot våra nyanlända och hur skapar vi beredskap att akut ta emot asylsökande i kommunens egna lokaler?
Vi bjuder in alla kommuninvånare och föreningar till en diskussion kring detta!
Representanter för Migrationsverket deltar.
Varmt välkomna den 4 november kl. 19.00 i Pelarsalen, Medborgarhuset, Vansbro.

 

Senast uppdaterad: 27 oktober 2015
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail