2015-10-06

7 600 asylsökande
Antalet asylsökande ligger på mycket höga nivåer i landet just nu. De senaste sju dagarna har 7 600 sökt asyl i Sverige.

Migrationsverket har ett stort behov av asylboenden. Oavsett när på dygnet de asylsökande dyker upp vid Migrationsverkets ankomstboenden får de mat och sovplats. Om det blir platsbrist på en ort ordnas bussresor till andra städer.
Här kan du läsa mer om hur Migrationsverket arbetar för att skapa nya platser.

Viktigt att starta asylprocessen direkt
Det florerar en del rykten om att det är fullt på Migrationsverkets boenden, men det stämmer inte. Det är viktigt att asylsökande känner till detta, så att de kommer till Migrationsverket så snabbt som möjligt för att inte fördröja asylprocessen. En asylsökande får tillgång till dagbidrag och boende från Migrationsverket och får också möjlighet till sjukvård.
Så här tar Migrationsverket emot flyktingarna.

Om ensamkommande barn
Det bästa sättet att hjälpa ett ensamkommande barn, är att hjälpa barnet att direkt komma i kontakt med Migrationsverket. De kommer då vidare till kommunala boenden och får sina rättigheter tillgodosedda så fort som möjligt. Till Vansbro kommun kommer cirka ett ensamkommande barn i veckan. Ett tillfälligt HVB-hem öppnas nu på Söderåsen i väntan på iordningsställande av ett HVB-hem på Ripstigen. 

Läs mer här hur du kan bli god man till ett ensamkommande flyktingbarn >>>

Här kan du läsa vad det innebär att vara god man

Om människosmuggling
Att hjälpa någon att ta sig till Sverige för att söka asyl är inte straffbart enligt utlänningslagen, under förutsättning att ansökan görs direkt vid ankomsten till Sverige. Men det kan vara straffbart att hjälpa någon att resa in i Sverige eller att passera genom Sverige. Det vill säga, att transportera någon till svenska gränsen är inte ett brott enligt svensk lag, medan det kan vara det om resan går fortsätter till exempelvis ett asylboende. Misstänkt människosmuggling kan det vara oavsett om det sker mot betalning eller ideellt.

 

Senast uppdaterad: 6 oktober 2015
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail