2016-10-10


Foto: Anna Nyberg.

Under hösten har Vansbro kommun, i samarbete med Folkuniversitetet, erbjudit en samhällsorienterande och språkförberedande svenskaundervisning för personer med uppehållstillstånd, i väntan på SFI. Förutom språk har grupperna även lärt mer om de rättigheter och skyldigheter man har som svensk medborgare.

Det kan vara lång väntan för att som nyanländ få läsa Svenska för invandrare, SFI. För att skynda på språkinlärningen erbjuder Vansbro kommun, tillsammans med Folkuniversitetet, en åtta veckor lång förberedande kurs, vilket ligger i linje med kommunens uppdrag från Migrationsverket.

Kursen leds av arabisktalande Ayman Abu-Radwan, som för tolv år sen kom till Sverige från Palestina, och som sedan dess bor i Dala-Järna. Han vet hur viktigt språket är för att man ska lyckas med sin integration i samhället. Men det handlar inte bara om språk, menar han:
− Det gäller också att lära sig och anpassa sig efter de regler som gäller i Sverige och det svenska samhället, vilka skyldigheter och rättigheter man har. Det är inte helt enkelt.


Kursledare Ayman Abu-Radwan. Foto: Anna Nyberg.

Det kan handla om allt från hur våra kösystem fungerar, till hur vi sorterar sopor, betalar räkningar eller vad Försäkringskassan är och vad de har för funktion.

I veckan som gick blev höstens andra grupp klar med sin kurs. De har gått tre gånger per vecka, tre timmar åt gången, i åtta veckor. Kursen har riktat sig till personer med uppehållstillstånd, och som har en etableringsplan genom kommunen och arbetsförmedlingen.
− Nu vill den här gruppen komma igång med sin riktiga SFI-undervisning, men i dagsläget är det inte helt klart när de får börja. Det är frustrerande för dem, såklart, säger Ayman Abu-Radwan.

Parallellt med utbildningen har Vansbro kommun introducerat en samhällsorienterande app för asylsökande och nyanlända. I den kan man redan under asylperioden få lära sig grundläggande samhällskunskap som är viktig för den som ska leva och bo i Sverige, samt komma igång med enkel språkträning. Appen finns tillgänglig för alla asylsökande och nyanlända som vistas i Vansbro kommun.

Både den förberedande kursen och den nya appen är viktiga delar i Vansbro kommuns integrationsarbete enligt Vansbromodellen.

Anna Nyberg, kommunikatör

Senast uppdaterad: 10 oktober 2016
Uppdaterad av: Anna Sanneviken

Redaktörer - Webmail