2016-11-15

Vansbro kommun har av länsstyrelsen beviljats 600 000 kronor för projektet Snabbspåret, samt 300 000 kronor för insatsen Öppna ditt hem. Totalt har kommunen under året beviljats närmare 1,4 miljoner kronor i statligt stöd till olika integrationsprojekt. Pengarna ska bland annat användas till en slags bostadsförmedlingstjänst.

− Totalt under året har vi fått cirka 200 kronor per invånare, vilket är fantastiska siffror för en liten kommun som Vansbro. Det är dessutom ett kvitto på att vårt arbete med integration inom ramen för Vansbromodellen börjar få ett tydligt erkännande, säger integrationschefen Alireza Akhondi.

Akhondi berättar att han och hans kollegor i Vansbro kommun löpande får besök från andra kommuner som vill lära mer om och dra nytta av erfarenheterna som arbetet med Vansbromodellen hittills gett.
− I dag, tisdag, har vi besök från Kiruna kommun, och i nästa vecka är det bland andra Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd som besöker vår framgångsrika kommun. Jag är väldigt stolt över mina duktiga kollegor på integrationsenheten, samt mina kollegor i kommunens olika verksamheter, för det arbete vi tillsammans gör. Det är lätt att jobba med komplexa frågor som de här när hela den kommunala förvaltningen drar åt samma håll och arbetar tillsammans. Vårt mål med Vansbromodellen är fortsatt att bli bäst i Sverige på integration− och nu är vi ytterligare ett steg närmre målet, säger Alireza Akhondi.

Välkomna medel
Projektet Snabbspåret, som tilldelas 600 000 kronor i stöd från länsstyrelsen, har en tydlig koppling till satsningen Från nyanländ till nyanställd, som handlar om att korta startsträckan in på arbetsmarknaden för nya medborgare från andra länder.
− Det projektet kommer vi att presentera i sin helhet under december, berättar Akhondi, och fortsätter:
− Öppna ditt hem är istället en insats där vi inventerar och förmedlar lediga rum, lägenheter, stugor med mera till nyanlända som vill bosätta sig i kommunen. Det finns ett skriande behov av lediga bostäder i Sverige, och Vansbro kommun är inget undantag längre. Att bygga nya bostäder tar tid och är inte det som kan lösa de akuta behov som finns och som växer för varje dag. De 300 000 kronorna från länsstyrelsen kommer att användas för att upprätta en slags förmedling mellan personer som har en bostad av något slag att hyra ut, och nyanlända med behov av att hyra en bostad.

Projektet Öppna ditt hem befinner sig i startgroparna och inleds konkret inom kort.

Anna Nyberg, kommunikatör

Senast uppdaterad: 15 november 2016
Uppdaterad av: Anna Sanneviken

Redaktörer - Webmail