2016-12-23

886 av de omkring 1 450 Fritidscheckar som skickades ut till kommunens alla barn och unga mellan 0 och 18 år hösten 2016 löstes in. Att så många som 60 procent inom målgruppen valde att använda Fritidschecken, gör att projektet inte kan beskrivas som något annat än en succé.

28 föreningar har deltagit i projektet, och av dem har 21 också fått in och tagit emot Fritidscheckar. Det har handlat om allt från idrottsföreningar till kommunens egen simhall och kulturskola. 350 checkar har lösts in i den kommunala verksamheten− främst i simhallen.
− För oss har Fritidschecken varit en formidabel succé. Vi hoppas definitivt på en fortsättning, säger simhallsföreståndare Per Nilsson.

Bland föreningarna är det kommunens två största föreningar; Dala-Järna IK och Vansbro Ryttarsällskap, som löst in flest.
− Jag har personligen tagit kontakt med de sju föreningar som inte redovisat några checkar, för att säkerställa att de inte bara har glömt bort det sista inlämningsdatumet, berättar Anneli Hultgren, som under projektperioden har arbetet som föreningsutvecklare på integrationsenheten, som initierade och genomförde Fritidschecksprojektet.

Populär barndans
Fritidscheckarna har också skapat helt nya föreningsverksamheter i kommunen. Bland annat har Barnens Dagföreningen börjat med barndansgrupper− och responsen har varit enorm.
− Hela 76 checkar har de tagit emot, berättar Anneli Hultgren, och fortsätter:
−Det är just det här vi är ute efter. Tillsammans med Föreningspotten; de 250 000 kronor som politiken avsatte 2016 för nyskapande föreningsverksamhet, har Föreningschecken drivit fram ny verksamhet och fler engagerade− både barn, ungdomar och ledare, säger Anneli Hultgren.

Den kommundel som varit mest framåt och offensiv inom projektet är Nås, där fyra föreningar har deltagit och tagit emot checkar. Där erbjuds i dag curling inomhus, laserskytte, dans, handboll och innebandy och sammanlagt har över 100 checkar lösts in i Nås.
−Föreningarna har varit mycket positivt inställda, och har sett stora fördelar med Fritidscheckarna. Även om projektet för vissa föreningar inte gett extra pengar i kassan, har man ändå insett mervärdet i satsningen, säger Hultgren, och fortsätter:
− Fritidschecken var i första hand en punktinsats i projektform under hösten, men skulle det bli en fortsättning så ser vi utvecklingsmöjligheter både vad gäller att öka nyttjandegraden, men även andelen föreningar som deltar.

Beslut om framtiden efter nyår
Kommunstyrelsens ordförande, Stina Munters (C), är positiv till utfallet kring Fritidschecken.
− Jag har träffat många som tycker att fritidschecken är en bra satsning. Det har skapats ny verksamhet och alla barn och ungdomar har fått möjlighet att prova nya fritidsaktiviteter. Jag ser satsningen som en del i folkhälsoarbetet, ett viktigt förebyggande arbete och en tydlig signal från politiken. Att få möjlighet att utveckla sina fritidsintressen är en viktig del i att må bra och bli sedd. Vi behöver hjälpas åt att hitta former så att alla, oavsett bakgrund, hemförhållanden eller funktionsvariationer, erbjuds en meningsfull fritid, säger hon.

Huruvida det blir en fortsättning för Fritidscheckarna, och i så fall i vilken form, är ännu inte helt klart.
− Föreningarna är en av kommunens viktigaste medspelare, vi behöver varandra. Själva konceptet kanske man kan skruva på lite och det gör de som varit involverade bäst. Politiken ska ta ställning till en eventuell fortsättning och ett definitivt beslut kommer att tas i början av det nya året, säger Munters.

Anna Nyberg, kommunikatör
 

Senast uppdaterad: 23 december 2016
Uppdaterad av: Anna Sanneviken

Redaktörer - Webmail