2016-12-05


Nazli Jafar, Rami Altinawi, Ahmed Jieilati och Ibrahim Younis gillar webbtjänsten Mobilearn. Foto: Anna Nyberg.

Under måndagen delade integrationsenheten vid Vansbro kommun ut licenser till webbtjänsten Mobilearn till arabisk- och persisktalande elever som går på högstadiet, gymnasiet eller som läser SFI. Mobilearn är en samhällsorienterande tjänst som besvarar många av de frågor som uppstår när en kommer till ett nytt land. Syftet med tjänsten är att underlätta integrationen och etableringen i det svenska samhället för våra nyanlända invånare.

Mobilearn erbjuder en lättillgänglig och specialanpassad guide till det svenska samhället, och ger tillgång till myndighetsinformation på hemspråket och på svenska- dygnet runt. Tjänsten innehåller även en talsyntes så att användaren kan kommunicera med exempelvis vårdgivare, myndigheter eller människor en möter i sin vardag.
− Vi ser Mobilearn som en viktig länk när det gäller att integreras i det svenska samhället. Tillsammans med våra övriga extrasatsningar inom ramen för Vansbromodellen; som praktikplatser, extra undervisning i samhällsorientering och svenska, så ger vi våra nyanlända medborgare mycket goda förutsättningar för att snabbt komma in både på arbetsmarknaden och i den samhälleliga gemenskapen. Kunskap och förståelse för varandra är nyckeln, säger integrationschef Alireza Akhondi om satsningen.

På plats i biblioteket på Lärcentrum i Vansbro var under dagen, förutom Mia Johansson och Elin Israelsson från integrationsenheten, även Benneth Carlsson och Magnus Winterman från Mobilearn. Under dagen fick omkring 130 personer användarinformation om, samt inloggningsuppgifter till, tjänsten.
− Det kommer att spara mycket resurser för kommunen att nyanlända själva får möjlighet att söka relevant och tillförlitlig information som ger svar på frågor adresserat stegen i den egna integrationsprocessen. Tjänsten är tillgänglig 24/7 och ger individen ett incitament att agera mer självständigt och inte vara bunden till tolkar och till kommunens öppettider, säger Magnus Winterman, vd för Mobilearn Sverige.

Mobilearn är inte en app, utan en webblösning som fungerar på alla mobila plattformar med en webbläsare. Informationen i tjänsten hämtas från polisen, skatteverket, migrationsverket, försäkringskassan, Verksamt, 1177 samt från arbetsförmedlingen. I dagsläget finns stöd för de fem språken svenska, engelska, arabiska, persiska och somaliska.


Så här ser startsidan för Mobilearn ut.

− Det här är jättebra! Allra bäst tror jag tjänsten är när man precis har kommit till Sverige och allt är nytt, säger Ibrahim Younis, och får medhåll av kamraterna Nazli Jafar, Rami Altinawi och Ahmed Jieilati

Anna Nyberg, kommunikatör

 

Senast uppdaterad: 5 december 2016
Uppdaterad av: Anna Sanneviken

Redaktörer - Webmail