2017-02-23


Integrationschef Alireza Akhondi och kommunstyrelsens ordförande Stina Munters (C) gör high five för den nya satsningen på barn, unga och integration genom ett andra år med Föreningsmiljonen. Foto: Anna Nyberg.

För andra året satsar kommunstyrelsen i Vansbro på integration genom att avsätta 1 miljon kronor till det lokala föreningslivet. Även 2017 kommer alla barn mellan 0 och 18 år i kommunen att få en Fritidscheck att lösa in hos valfri förening.
− Oerhört glädjande att våra politiker förstår värdet i Föreningsmiljonen och Vansbromodellen, och att Vansbro kommun åter går i bräschen när det gäller integrationsarbete bland barn och unga, säger integrationschef Alireza Akhondi.

886 av de omkring 1 450 Fritidscheckar som skickades ut under fjolåret löstes in hos någon av de 28 föreningar som då deltog.
− En nyttjandegrad på 62 procent är väldigt bra för första året. När vi nu kör igång med en andra omgång räknar jag med att fler föreningar deltar, och att ännu fler barn och unga i Vansbro kommun nyttjar den här unika möjligheten, säger Alireza Akhondi.

För satsningen på Föreningsmiljonen är unik i landet.
− Ett sådant här samlat grepp vill jag påstå att Vansbro kommun är ensam om. Syftet är att ge alla barn och unga i kommunen, oavsett socioekonomisk bakgrund, exakt samma chans till en meningsfull fritid. Eftersom vi har ett väldigt levande föreningsliv i kommunen är det också en utmärkt arena för integration. Kring gemensamma intressen kan man träffas på lika villkor, säger Akhondi.

Kommunstyrelsens ordförande, Stina Munters (C), är inne på samma spår.
− Föreningsmiljonen är en rejäl och angelägen satsning i liten kommun som Vansbro. Föreningslivet är en viktig motor för en attraktiv fritid på landsbygden, och här krävs samverkan. Föreningsmiljonen har visat sig fungera, och som politiker ser jag satsningen som en del i ett förebyggande arbete mot utanförskap. En social investering som på lång sikt blir en besparing, och som möjliggör utveckling.

Ytterligare föreningssatsningar

Eftersom kommunstyrelsen har avsatt totalt 1 miljon kronor, men Fritidscheckarna beräknas kosta mellan 500 000 och 700 000 kronor beroende på nyttjandegrad, så innebär det ytterligare föreningssatsningar.
− Alla överskjutande medel satsas på en Föreningspott, där kommunens föreningar kan söka bidrag till nyskapande verksamhet som utökning av befintlig verksamhet, helt ny verksamhet inom föreningen eller inköp av nytt material. Allt för att föreningslivet ska breddas, så vi ökar chanserna att alla barn och unga i kommunen ska kunna hitta något de gillar, säger Akhondi.

Fler möjligheter tack vare Fritidsbanken
Sedan fjolårets Fritidscheckar delades ut har Fritidsbanken öppnat i kommunen; ett slags bibliotek för sportprylar, där invånarna kan låna sportutrustning för att prova på en ny aktivitet.
− Många sporter, exempelvis hockey, kräver kostsam utrustning. Genom Fritidsbanken kan man börja med att låna utrustning, tills man vet att det är en aktivitet som barnet faktiskt vill fortsätta med, säger Alireza Akhondi.

Nu börjar arbetet med att engagera kommunens föreningar. En lista med deltagande föreningar, som fylls på allt eftersom, kommer att publiceras här. De fysiska fritidscheckarna skickas ut till alla folkbokförda barn och unga senare i år. Det är ännu inte bestämt om det kommer att handla om en check om 500 kronor, eller om potten delas upp i två checkar à 250 kronor per barn.

Anna Nyberg, kommunikatör

 

Senast uppdaterad: 23 februari 2017
Uppdaterad av: Anna Sanneviken

Redaktörer - Webmail