2016-10-05

 HACCP är ett arbetssätt för att ta reda på, bedöma och kontrollera de faror som finns inom livsmedelsproduktion och som kan utgöra ett hot mot livsmedelssäkerheten. 

Målgrupp för utbildningen är anställda inom livsmedelshanterande verksamheter som exempelvis restauranger, livsmedelsbutiker, storhushåll, bagerier och livsmedelsindustrier.

Under en heldag lär sig kursdeltagarna grundläggande livsmedelshygien, vad HACCP faktiskt innebär, faroanalys och riskvärdering, kritiska gränser, övervakningsmetoder, verifiering, revidering och en hel del annat.

Utbildningen hålls på brandstationen i Vansbro onsdagen den 26 oktober klockan 08.00-16.00 och kostar 2 200 kronor exklusive moms.

Anmälan till Lärcentrum Vansbro senast onsdagen den 19 oktober på telefonnummer 0281-752 75, eller via e-post 

Senast uppdaterad: 5 oktober 2016
Uppdaterad av: Anna Sanneviken

Redaktörer - Webmail