2016-12-19


Vansbro kommuns kostchef, Maria Lindqvist. Foto: Anna Nyberg.

I Vansbro kommun vill man i möjligaste mån satsa på lokalproducerat, höga djurskyddskrav och en ökad andel ekologiska livsmedel. Det är den kortfattade sammanfattningen av kommunstyrelsens inriktningsbeslut inför stundande livsmedelsupphandling.

Vansbro kommun köper årligen in livsmedel för omkring 4 miljoner kronor till de olika verksamheterna; främst till barn- och äldreomsorg. Tillsammans med kommunerna Mora, Orsa, Älvdalen och Malung/Sälen förbereder kostenheten vid Vansbro kommun just nu en upphandling av livsmedel för de närmsta två åren, men möjlighet till förlängning.
Det handlar alltså om ifrån vilka leverantörer de fem kommunerna gemensamt ska handla livsmedel under den aktuella tidsperioden.
−Vi har lagen om offentlig upphandling, LOU, att förhålla oss till. Men inom ramarna för den har vi möjlighet att ställa krav på leverantörerna, berättar kommunens kostchef, Maria Lindqvist.

Kommunstyrelserna i de fem kommunerna har nu gemensamt ställt sig bakom ett inriktningsbeslut som innebär att man i upphandlingen− så långt det är möjligt− ska se till att följande kriterier uppfylls:
? Skapa förutsättningar och underlätta för lokalt producerade livsmedel.
? Ställa krav på att svensk djurskyddslagstiftning följs för produkterna som upphandlas.
? Att andelen ekologiska livsmedel ska vara i nivå med det nationella målet, vilket i dag är 25 procent.
Inriktningsbeslutet ska gälla utöver det som anges i Vansbro kommuns inköps- och upphandlingspolicy.

Viktigt med gemensam ambition
− Det är ett viktigt steg att vi fem kommuner har det här gemensamma inriktningsbeslutet. Det är inte säkert att vi når upp till det i alla delar, men det visar i alla fall att vi har en gemensam ambition och strävar mot samma mål. Vi är väldigt överens, säger Maria Lindqvist.

Hon öppnar också upp för att skrivelserna kan innebära olika tolkningar.
− Exempelvis när det gäller vad som är ”lokalproducerat”. Enligt LOU kan och får vi inte detaljstyra och säga att produkterna måste komma från exempelvis Dalarna, eller något annat specifikt område, säger Lindqvist.

Hon lägger dock till att ultralokala producenter givetvis är välkomna att lägga ett anbud när förfrågningsunderlaget går ut i början av nästa år.

Upphandlingsenheten i Mora håller administrativt i trådarna för upphandlingen.

Anna Nyberg, kommunikatör
 

Senast uppdaterad: 19 december 2016
Uppdaterad av: Anna Sanneviken

Redaktörer - Webmail