2010-05-12

Projektet Dalalyft erbjuder solo- och mikroföretag i Dalarna utbildning inom de områden som är av största betydelse för företagens utveckling. Solo- och mikroföretag är företag med upp till nio anställda och de utbildningsområden som är aktuella är ekonomi, marknadsföring, ledarskap, IT och språk.

Ditt företag gör tillsammans med Dalalyft en enkel arbetsplan som börjar med att tillsammans diskutera fram vilka behov ditt företag och dina medarbetare har av nya kompetenser. Utifrån denna kartläggning erbjuds ni sedan utbildning inom aktuella områden och på platser som ligger så nära din hemort som möjligt och på tider som passar de flesta. Varje deltagare kommer att kunna göra en individuell plan som omfattar upp till 28 timmars utbildning.

Dalalyft har stöd av Europeiska Socialfonden, ESF, och kostnaden för utbildningarna är 1000 kronor per företag.
 

Vill du veta mer? Kontakta Näringslivssamverkan, Therese Englund, 0281-752 51. Eller gå in på www.dalalyft.se där finns även datum för informationsmöten.

Senast uppdaterad: 29 juni 2010
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail