2010-05-12

Riksdagen har beslutat att sänka kravet på aktiekapital i privata aktiebolag från 100 000 kronor till lägst 50 000 kronor. Beslutet började gälla den 1 april 2010.

Reglerna innebär att ett beslut om att bilda ett privat aktiebolag med ett aktiekapital på 50 000 kronor kan fattas tidigast den 1 april 2010. Stiftelseurkunden kan därför inte vara daterad tidigare än detta. Det är naturligtvis också tillåtet att ha ett högre aktiekapital.
 

Läs mer på bolagsverket

Senast uppdaterad: 12 maj 2010
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail