2016-11-21

Många småföretagare tycker det är krångligt och invecklat att lämna anbud och delta i offentliga upphandlingar. Nu erbjuder Vansbro kommun och Näringslivssamverkan, i samverkan med Upphandlingsdialog Dalarna en utbildning i just offentlig upphandling. Satsningen görs för att främja Dalarnas regionala näringslivsutveckling. Anmäl dig senast tisdagen den 22/11.

Enligt Upphandlingsdialog Dalarna upphandlar kommuner, landsting och myndigheter med flera inom den offentliga sektorn i Dalarna varje år varor och tjänster för närmare 20 miljarder kronor. Merparten av anbuden läggs av större företag, medan få småföretagare lämnar anbud. Det kan ha flera orsaker, men många småföretagare tycker helt enklelt att det verkar svårt, krångligt och tidskrävande och upplever sig inte ha den kunskap som krävs.

För att höja kunskapsnivån, och uppmuntra fler småföretagare att våga delta i offentliga upphandlingar, genomför nu Upphandlingsdialog Dalarna en utbildningssatsning.
– Det här är ett unikt tillfälle att få hjälp och kunskap i hur en offentlig upphandling går till och därmed få insikt i hur man kan göra affärer med offentlig sektor. De deltagande företagen kommer även att erbjudas individuell rådgivning och stöd i en faktisk anbudssituation, säger processledare Kerstin Angberg-Morgården på Upphandlingsdialog Dalarna i ett uttalande.

Här kan du läsa mer om utbildningen, som ges på 15 olika orter i Dalarna under perioden november till februari. I Vansbro hålls utbildningen i Medborgarhuset onsdagen den 30 november. Anmäl dig här senast tisdagen den 22 november.

Senast uppdaterad: 22 november 2016
Uppdaterad av: Anna Sanneviken

Redaktörer - Webmail