2016-11-08


Foto: Anna Nyberg.

November månads näringslivsfrukost hölls på tisdagsmorgonen hos företagshälsovårdsbolaget Adleva. De 20-talet besökarna fick bland annat lära sig att en medelgod kondition ökar produktiviteten med 50 procent.

De månatliga näringslivsfrukostarna är ett arrangemang i samarbete mellan Näringslivssamverkan och Företagarna Vansbro. Höstens tredje träff hölls alltså hos Adleva, som har funnits i Vansbro i 26 år. Ägarbilden och driftsformen har dock sett olika ut genom åren, i dag drivs företagshälsovården helt privat.

Hos Adleva kan både företag och privatpersoner få hjälp med det mesta i hälsoväg. De har tillgång till bland annat läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsmiljöingenjörer och terapeut. 

Adlevas vd, Annelie Vissgården, berättade att när det gäller arbetsmiljö och ohälsa i arbetslivet så ser man allt mindre av förslitningsskador på arbetsplatserna.
- Det har skett stora förändringar i arbetslivet och i dag har man hjälpmedel till det mesta. Ohälsa på arbetet finns dock fortfarande kvar i allra högsta grad, men numera är det den psykosociala ohälsan som växer, berättade hon.

Adleva kan hjälpa till med allt från rena hälsoundersökningar till livsstilscoachning, utbildningar inom hjärt/lungräddning, tobaksavvänjning, se över alkohol- eller drogvanor, erbjuder arbetsmiljöutbildning, hjälp med ergonomi på arbetsplatser och mycket annat. Adleva förespråkar i hög grad förebyggande hälsoåtgärder.

- Visste ni till exempel om att ha en medelgod kondition ger 50 procent högre produktivitet? sa sjukgymnast Bosse Rappling, och pekade på de många vinsterna med fysisk aktivitet.


Sjukgymnast Bosse Rappling. Foto: Anna Nyberg.

Medelgod kondition definierade han som "att kunna gå sex-sju kilometer på en timme utan att behöva ringa ambulans".

Att investera i förebyggande friskvård för sin personal, kan alltså vara lönande på mer än ett sätt.

Anna Nyberg, kommunikatör.

Senast uppdaterad: 8 november 2016
Uppdaterad av: Anna Sanneviken

Redaktörer - Webmail