2017-09-26

På tisdagsmorgonen släppte Svenskt Näringsliv sin årliga ranking över företagsklimatet i landet. Vansbro kommun har glädjande nog klättrat åtta platser sedan ifjol, och ligger nu på plats 60 i Sverige och 2 i länet.
− När vi startade Näringslivssamverkan låg vi på plats 270 av 290 kommuner. Vi har gjort en rejäl resa, säger kommunens näringslivschef, Oskar Lundgren.

Syftet med Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt, och 2017 års ranking bygger till två tredjedelar på en enkätundersökning bland företagare, och till en tredjedel på statistik från SCB och UC.

Rättvik är fortfarande bäst i klassen i Dalarna, och ligger totalt på plats 41, följt av Vansbro på plats 60.
− Positivt är att nästan alla Dalakommuner ökar. Det är viktigt att vi som län flyttar fram oss, säger Oskar Lundgren, som ger följande snabbanalys av läget:

- Vår bästa gren är Konkurrens från kommunen där vi ligger på plats 5 i riket. Våra företag tycker inte att kommunen bedriver verksamhet i egen regi som företag istället kunde tillhandahålla.

- När det gäller Skolans attityder till företagande ligger vi på plats 14, trots att vi tappat placeringar. Här är det viktigt att vi orkar hålla i utvecklings- och samverkansarbetet mellan skola/arbetsliv.

- Vi får också bra resultat på Medias-, kommunpolitikers och tjänstepersoners attityder till företagande och service till företag. Inom dessa områden ligger vi på plats 23 till 41.

- Områden där vi ligger sämre till är tillgång till kompetens, plats 155, vilket ändå är en överraskande bra siffra, med hänsyn till svårigheten att få tag på kvalificerad arbetskraft inom alla sektorer.

- Infrastruktur i form av Vägnät, tåg och flyg. Vårt riktiga sorgebarn där vi ligger på plats 275 av 290.

Fortsatta utvecklingsplaner
Oskar Lundgren har flera tankar och idéer kring hur Vansbro kommun ska kunna fortsätta att utveckla företagsklimatet, och därmed klättra ytterligare i rankingen:
− Bland annat handlar det om att fortsätta att bygga ut fibernätet, och berätta mer om det arbete som faktiskt pågår inom området. Vidare tror jag på ett fortsatt fokus på kompetensförsörjning, matchning, skola, inflyttning och bostadsbyggande, som är otroligt viktiga komponenter. Vi har också stora behov att lösa kring kommersiella fastigheter, och det är område vi jobbar hårt kring. Om vi når ändra fram och kan presentera en eller flera satsningar i kommunen det närmaste året så kommer det att betyda mycket för den allmänna känslan av att vi utvecklas i positiv riktning, säger Lundgren.

Läs mer om rankingen på www.foretagsklimat.se/vansbro

Anna Nyberg, kommunikatör

Senast uppdaterad: 26 september 2017
Uppdaterad av: Anna Sanneviken

Redaktörer - Webmail