2017-11-09


Foto: Oskar Lundgren

Samarbetet mellan industriföretag i Vansbro kommun och industri- och teknikprogrammet på gymnasieskolan var i fokus när Länsstyrelsen med landshövding Ylva Thörn i spetsen besökte Vansbro kommun under tisdagen. Vansbro är den kommun i Dalarna som är mest beroende av de tillverkande företagen då industrisektorn står för 32 procent av arbetstillfällena i kommunen. Kompetensförsörjningen till dessa företag är en ständigt aktuell och viktig fråga. Skola och industriföretag har därför i årtionden samverkat för att få ungdomar att söka sig till utbildningar inom industri och teknik.

Efter att ha fått en rundvandring hos företagen Monark Exercise och Hydroforming Design Lights fick även gymnasieskolans industri- och teknikprogram besök av sällskapet. Lärarna Mats Gyllenvåg och Elin Öhrn visade runt i lokalerna och berättade om det lyckade samarbetet med näringslivet och hur det har lett till att fler ungdomar söker sig till de tekniska utbildningarna.

Ett besök gjordes också på Ryggåsstugan där två representanter från Dala-Järna IK, Roland Thorén och Janne Eriksson, fanns på plats. Där diskuterades den lilla kommunens utmaningar i att upprätthålla och investera i föreningarnas idrottsanläggningar men även om vikten av samverkan och möjligheter till extern medfinansiering. Föreningarna är grunden i folkhälso- och integrationsarbetet och tillgänglighetsanpassade lokaler är en förutsättning för att alla ska ha möjlighet att ta del av föreningslivet.

Dagen avslutades på Snöå skidstadion som i nuläget används för träning och tävling i rullskidor, pistolskytte, skidskytte, löpning och längdskidor. Dala- Järna IK Cykel anlägger just nu även en 900 meter lång så kallad XCE-cykelbana med utgångspunkt från stadion.

Från Vansbro kommun deltog under dagen Stina Munters (C), kommunalråd, Oscar Fredriksson, kommunchef, Oskar Lundgren, näringslivschef och Nils-Erik Edlund (S), kommunstyrelsen. 

Senast uppdaterad: 9 november 2017
Uppdaterad av: Per Wikström

Redaktörer - Webmail