2017-11-23

Det är kreditupplysningsföretaget Syna som har kartlagt alla svenska aktiebolags senaste tillgängliga bokslut för att utse vinnarna. Priset ”Bästa Tillväxt” delas varje år ut till den kommun i varje län där företagen växer bäst och som har störst andel företag som nyanställer, ökar sin omsättning och går med vinst.

Vansbro är en klassisk tillverkande kommun med en stor andel industriföretag. Men efter lågkonjunkturer och bakslag har industrin fått sällskap av en ny och snabbt växande bransch, nämligen e-handeln.
Att e-handeln ökar och växer så mycket i Vansbro tror kommunens näringslivschef Oskar Lundgren är en del av en ökande trend.

– För bara några år sedan var väldigt många e-handelsföretag placerade i Stockholm eller runt andra större städer men nu lockar även mindre orter som Vansbro till sig stora e-handelsföretag. En anledning är delvis lägre lokalhyror men framför allt får företagen trogen arbetskraft som bygger upp kunskap som företagen sedan får behålla under en längre tid, säger Oskar Lundgren. 

– Den största delen av arbetskraften finns fortfarande inom industrin, med ungefär en tredjedel av alla jobb. När andra företag flyttade sin produktion utomlands valde många av kommunens företag inom metall-, plast-, livsmedel-, och träindustri att stanna kvar och behålla kompetensen här på hemmaplan, säger Oskar Lundgren.

Kommunens roll i vändningen för Vansbros näringsliv vill han dock tona ned.

– Kommunen kan hjälpa till med att undanröja hinder och stötta på olika sätt men det är i företagen som utvecklingen sker. Vi är en liten kommun som jobbar hårt med att lyfta fram det goda företagsklimatet med alla de framgångsrika exempel som finns i Vansbro. Även medborgarnas inställning till kommunen och näringslivet är något vi kontinuerligt arbetar med, säger Oskar Lundgren.

– Undersökningen visar på bredden av företag som är framgångsrika. Sårbarheten blir mindre och möjligheterna till tillväxt större när många företag går bra. Det finns så otroligt många fina företag och duktiga, driftiga människor i vår kommun, säger Stina Munters, kommunalråd i Vansbro kommun i en kommentar till utmärkelsen.

Det är fjärde gången som Vansbro vinner utmärkelsen ”Bästa Tillväxt”.

Senast uppdaterad: 23 november 2017
Uppdaterad av: Per Wikström

Redaktörer - Webmail