2018-10-02

I dag presenterade Svenskt Näringsliv sin årliga ranking över det lokala företagsklimatet. Vansbro tappar 11 placeringar från ifjol, men hamnar ändå på plats 3 i Dalarna och 71 i landet.

Rankingen baseras både på hur företagen själva upplever företagsklimatet i sin kommun, och på vissa statistiska variabler som troligen påverkar både företagen och kommunens möjlighet att locka nya företag. Kommunerna jämförs sedan med varandra, och resultatet presenteras i en ranking.

Vansbro kommun har under många år hamnat högt upp i Svenskt Näringslivs ranking, och kommunen behåller en topplacering i Dalarna; endast Rättvik (plats 31) och Mora (69) kommer före. Vansbro följs sedan tätt av Leksand på plats 74, och Älvdalen på plats 87. Därefter är det ett ganska stort hopp ned till Smedjebacken som kommer näst, på plats 162.

Aktivt arbete
Vansbro kommun arbetar aktivt för att vara en bra företagskommun, bland annat genom projektet Främjande myndighetsutövning, som drivs tillsammans med fyra andra Dalakommuner. Tanken med projektet är helt enkelt att förbättra företagsklimatet och dialogen med det lokala näringslivet ännu mer.

– En stödjande myndighetsutövning är en förutsättning för ett bra lokalt företagsklimat. Därför är det naturligt att vi ständigt utvecklar våra arbetssätt och processer, säger kommunchef Oscar Fredriksson, kommunchef.

I projektet ska man ta reda på hur företagen upplever myndighetsutövningen, alltså hur kommunen sköter sina uppgifter, och hur kommunens tjänstepersoner själva ser på sin roll. Tanken är att göra det så enkelt som möjligt att göra rätt från början, och att tidigt erbjuda hjälp och stöd. Allt för att göra det enklare för den som vill bidra till företagande och utveckling i Vansbro kommun.

– Vi bygger vidare på det arbete som redan pågår i kommunen idag när det gäller att föra en aktiv dialog med våra lokala företag och underlätta för utveckling i vår kommun, säger Stina Munters (C), kommunstyrelsens ordförande.
 

Här kan du läsa mer om Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet.

Senast uppdaterad: 2 oktober 2018
Uppdaterad av: Anna Sanneviken

Redaktörer - Webmail