2018-11-15

Vansbro vinner för andra året i rad utmärkelsen Bästa tillväxt i Dalarnas län. Förklaringen ligger i ett expansivt näringsliv med tydlig framtidstro, men också i att det i kommunen traditionellt finns ett starkt entreprenörskap.

Kreditupplysningsföretaget Syna står bakom utmärkelsen Bästa tillväxt, som bygger på en granskning av samtliga svenska aktiebolags bokslut. Utmärkelsen går till den kommun i varje län som har störst andel företag som ökar sin omsättning, nyanställer och går med vinst.

– Det är naturligtvis jätteroligt att vi vinner igen. Det visar att vi gör något som är rätt. Självklart är det här i första hand ett pris till ortens företagare och deras medarbetare, som gör ett jättelikt arbete, säger Mattias Christianson, tillförordnad näringslivschef i kommunen.

Tillverkningsindustrin går som tåget
Det är framförallt inom tillverkningsindustrin som Vansbro har sin styrka, med många medelstora företag. Elmab, som bland annat tillverkar gripklor och hydraulcylindrar till skogsmaskiner och entreprenadmaskiner och har kunder runt om i hela Europa, är ett bra exempel. Företaget har expanderat kraftigt och i flera omgångar utvidgat verksamheten.

– Elmab är ett familjeföretag som drivs av fjärde generationen, det symboliserar till stor del hur näringslivet fungerar här i Vansbro. Många företagare investerar i sina verksamheter inför framtiden i stället för att plocka ut kortsiktiga vinster, säger Christianson och fortsätter:

– Ett annat företag med bra tillväxt är livsmedelsföretaget Orkla Food Sweden, som äger varumärket Felix. I dag har Orkla 130 anställda vid sin fabrik i Vansbro.

Inte bara tillverkning
Men näringslivet i Vansbro består inte bara av traditionell tillverkningsindustri. Här finns också e-handelsföretaget Lyko som säljer hår- och hudvårdsprodukter samt smink. På lager har de över 50 000 produkter redo för distribution.

Det som för ett tiotal år sedan startade i en liten frisörsalong omsätter i dag 500 miljoner kronor och har 170 anställda  i Vansbro. Den årliga tillväxten i företaget är på närmare 50 procent, och totalt omsätter Lyko nästan 1 miljard kronor och har 550 anställda.

Finns utmaningar
Liksom i alla kommuner finns det dock också områden som kan utvecklas för att underlätta för näringslivet.

– Vi har ont om bostäder, vilket gör det svårare för företagen att anställa och växa i den takt de önskar, säger Mattias Christianson.

Ett annat problem som flera företag i kommunen brottas med är svårigheten att hitta arbetskraft med rätt kompetens. Det gäller såväl yrkeskunnigt folk, som exempelvis svetsare och fräsare, som ingenjörer och IT-tekniker. Även inom vård, omsorg och utbildning är det en utmaning att hitta personal.

– Jag tror att vi måste hitta nya lösningar, exempelvis möjligheter med lärlingsutbildningar och att bättre ta tillvara på kompetensen hos dem som kommit till Sverige under senare år, säger Mattias Christianson.

Han framhåller också vikten av ett nära samarbete med företagen, att vara lyhörd för idéer och önskemål för att näringslivet ska fortsätta att utvecklas.

För mer information:
Här kan du läsa mer om utmärkelsen Bästa tillväxt.

Här kan du läsa mer om projektet Främjande myndighetsutövning som ska förbättra företagsklimatet och dialogen med det lokala näringslivet ännu mer.

Kontakta Mattias Christianson via e-post eller på telefon 0281-752 50.

Senast uppdaterad: 15 november 2018
Uppdaterad av: Anna Sanneviken

Redaktörer - Webmail