2009-04-23

Dalarna kraftsamlar mot langning och försäljning av illegal alkohol

Från 24 april till 10 maj kommer länets kommuner att lysa rosa. Lagom till Valborg satsar Länsstyrelsen Dalarna, Polismyndigheten Dalarna och länets kommuner på en gemensam kampanj kring langning och försäljning av illegal alkohol till ungdomar. Rosafärgade affischer med budskapet Sett någon som säljer alkohol till ungdomar? Tipsa polisen på tel 114 14” eller ”I det här området säljs alkohol, bla till 13-åringar. Tipsa polisen på tel 114 14” kommer att synas i hela länet under kampanjperioden.
Kombination alkohol och ungdomar är riskfylld; alkohol ökar risken för misshandel, oönskade sexuella kontakter, narkotikadebut och framtida beroende. Att minska tillgången till alkohol för ungdomar är en central del i det förebyggande arbetet. Högst angeläget är att komma åt personer som förser ungdomar med alkohol.
 

Syftet med kampanjen är att skapa uppmärksamhet kring problemen med langning och försäljning av illegal alkohol till ungdomar och att öka allmänhetens vilja att lämna tips till polisen.
- Förhoppningen är att en sådan här satsning ska bidra till minskad tillgång  till alkohol för ungdomar i Dalarna.
- Med denna kampanj och med ungdomarnas bästa för ögonen bör vi vuxna också tänka efter. Om vi själva köper eller säljer olaglig alkohol bidrar vi till en svart marknad som inte tar hänsyn till åldersgränser eller de ungas utsatthet.

För mer information kontakta folkhälsoplanerare Mia Johansson på

tel. 0281-750 16

Visste du att…..

 • hälften av eleverna i åk 9 har någon gång varit berusade.
   
 • de ungdomar som blir bjudna på alkohol hemma dricker mer än kamrater som inte blir bjudna.
 • ju lättare det är för ungdomar att få tag på alkohol, desto mer dricker de. Och ju tidigare man börjar dricka, desto större är risken för beroende och andra skador.
   
 • den olagliga handeln med alkohol från utlandet har ökat tillgängligheten till alkohol för ungdomar. Det räcker ofta med ett samtal eller sms för en snabb leverans av alkohol.
   
 • ca 30 % av elever i åk 9 uppger att de druckit så kallad smuggelsprit de senaste 12 månaderna.
   
 • det är förbjudet att sälja, köpa ut eller ge bort starköl, vin eller sprit till ungdomar under 20 år. Folköl får inte säljas till ungdomar under 18 år. För att bli serverad på restaurang måste man ha fyllt 18 år. Straffet för langning är böter eller fängelse i upp till 2 år, vid grova brott upp till fyra år.
   
Senast uppdaterad: 24 april 2009
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail