2009-06-12

Nya bestämmelser i samband med införandet av barnomsorgspeng och
allmän förskola även för treåringar

Riksdagen har den 22 april 2009 fattat beslut om att införa barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar i enlighet med proposition 2008/09:115. I detta cirkulär redogör vi för förändringarna såsom de beskrivs i propositionen och har beslutats av riksdagen.
 

Länk till cirkuläret

 

Senast uppdaterad: 12 juni 2009
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail