2009-08-12

Som alternativ till Hälsoveckan startar vi nu upp Hälsoåret

Hälsoaktiviteter i kommunen kommer löpande under året att synliggöras i evenemangskalendern, via länkar på kommunens hemsida samt med särskilda temadagar. Mer information om Hälsoåret finns här

19 augusti kl 10.00 är arrangörer av hälsoaktiviteter välkomna till Medborgarhuset (Järnarummet) för information.

Senast uppdaterad: 12 augusti 2009
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail