2009-08-13

Information om den nya influensan H1N1

Information till personal, elever och föräldrar i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan från socialstyrelsen kan du hitta här

Ytterligare information angående eventuell vaccinering kommer när direktiven från SKL (Sveriges kommuner och landsting) är klara.

För övrig samhällsinformation kan du ringa 020- 20 20 00.

För ytterligare information hänvisas du till www.krisinformation.se där information från de svenska myndigheterna finns samlad.

Senast uppdaterad: 19 augusti 2009
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail