2009-08-24

Invigning av naturstig i Storbyhagen

Den 25 augusti kl 19.00 vid vändplanen (skyltat från Rv 71 Hulåns IP)

Invigning av kommunalrådet Torsten Larsson.

Bengt Ehnström och Jan Olov Granberg beskriver områdets särart och när mörkret faller visar Bengt vilka som flyger på natten.

Stigarna är tillgängliga för funktionshindrade.

Arbetet är ett samarbete mellan Vansbro kommun, naturskyddsföreningen och fågelklubben Vingarna med stöd av den statliga lokala naturvårdssatsningen (LONA).

Senast uppdaterad: 24 augusti 2009
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail