2009-11-18

Vansbro kommun har tillsammans med Landstinget Dalarna påbörjat vaccinationen av skolbarnen i Vansbro kommun

Planeringen av vaccinationerna har styrts av tillgången på vaccin. I Vansbro kommun är sedan tidigare. Hälso- och sjukvårdspersonal och personer i riskgrupperna vaccinerade. Vaccinationen av skolbarn beräknas vara klar fredag v 48.

Befolkningen kommer att erbjudas vaccin efter det att skolbarnen är vaccinerade. Tider och platser för detta meddelas via Landstinget Dalarnas hemsida och dagspressen. Vi vet idag att 1 dos kommer att räcka för friska vuxna > 13 år, de som är yngre än 13 år och de med immunsjukdomar kommer att få en kallelse till en andra dos. I veckan påbörjar man även vaccinationen av barn < 3 år, dessa kommer att få en personlig kallelse hemskickad.

Preliminärt schema för skolvaccinationerna Vansbro kommun
Tisdag 17/11 Olympica skolan
Torsdag 19/11 VUC
Måndag 23/11 Berghedens skola
Torsdag 26/11 Nederborgs skola och Myrbacka skola
Fredag 27/11 Parkskolan, Smedbergsskolan År 4 - 9
Tider för respektive klass kommer att delas ut.

För elever upp till årskurs 6 är det viktigt att föräldrar eller annan vuxen som känner barnet väl följer sitt barn till vaccinationstillfället. Medföljande vuxen kommer då vid tillgång på vaccin att erbjudas vaccination.

Det finns en automatisk telefonsvarare dit man kan ringa och få aktuell information angående vacciantionsplanering, telefonnumret är 0281 – 100 02

I övrigt hänvisas till Landstinget dalarnas hemsida, www.ltdalarna.se och på socialstyrelsens hemsida, där finns även information angående själva vaccinet och Influensan.

Frågor angående organisationen av vaccineringen i Vansbro Kommun kan ställas till Lillemor Tännström, tel 0281 – 75 250
 

Senast uppdaterad: 18 november 2009
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail