2009-12-03

Kommunfullmäktige har beslutat att avgifter för livsmedelstillsyn samt rivnings- och bygglov inte längre ska vara subventionerade för ideella föreningar. Beslutet togs på kommunfullmäktiges sammanträde 2009-11-16, KF § 95 och gäller från och med årsskiftet. Orsaken till åtgärden är att kommunen måste minska sina kostnader.

Årsavgifterna skickas ut vid årsskiftet och avser kommande livsmedelskontroller under påföljande år. Beräkning av årsavgiften görs genom att multiplicera antalet kontrolltimmar med timtaxan, som för 2010 är 775 kr/tim. Hur många kontrolltimmar en förening har tilldelats framgår av registreringsbeslutet ni tidigare fått från Miljö- och byggnadsnämnden.

Avgifter för rivningslov och bygglov beräknas enligt den fastställda ”Taxa för Miljö- och Byggnadsnämnden för bygglovsverksamhet mm”.

Vid frågor vänligen kontakta

Helena Havbrandt Tommy Celind
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Miljö- och byggchef
Tel: 0281-752 10 Tel: 0281-752 05

 

 
 

Senast uppdaterad: 7 december 2009
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail