2009-12-22

Tänk på din hälsa och miljön - undvik att köra på tomgång!

När vintern närmar sig och det börjar bli kallt är det extra viktigt att tänka på hur vi kör bil. Utsläppen blir extra stora eftersom motorn är kall och det är också ofta sådana väderförhållanden att avgaserna stannar kvar och inte vädras bort.

Visste du att:
• Tomgångskörning påverkar din hälsa negativt
• Avgaserna innehåller cancerframkallande ämnen och kan ge upphov till allergier och luftrörsproblem
• Avgaserna dras även in i lägenheter, skolor, daghem etc. genom ventilation, vilket kan ge hälsoproblem för de som befinner sig därinne.
• Halterna av avgaser inne i bilen är 2-3 gånger så höga som utanför

Tips:
• Använd motorvärmare
• Samåk med någon
• Parkera bilen så att du slipper backa eller "trixa" för att komma iväg
• Sopa bilen och skrapa rutorna innan du startar motorn. Då slipper du andas in avgaserna när de är som giftigast.
• Se till att det inte finns barn i närheten av bilar som trots allt står på tomgång. Barn är känsligare och eftersom de är kortare så kommer de också närmare avgaserna.

I Vansbro kommun är tomgångskörning tillåten i max 1 minut enligt de lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljön.

 

Senast uppdaterad: 30 december 2009
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail