2010-02-11

Hjälp vår renhållare Jonas att inte få ont!
Varje dag hanterar vår renhållningsarbetare Jonas i genomsnitt 300 kärl.

Eftersom de kan väga en hel del blir belastningen stor. Du kan hjälpa honom genom att se till att:
- kärlen står på anvisad plats
- skotta fram kärlen så de inte sitter fast. Högt placerad behållare (i ex. snödriva) eller behållare placerad lågt (ex.i dike) kan inte tömmas.

Tack för hjälpen!

Vansbro Kommun & Renhållningsentreprenör SITA

 

Senast uppdaterad: 11 februari 2010
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail