2010-03-22

Kommunen uppmanar fastighetsägare att kontrollera sina tak och vid behov se till att taken skottas för att förhindra olyckor.

Du som fastighetsägare är ansvarig för din fastighet, ditt tak och den snö som finns på taket. 

Tillfälliga avspärrningar kan göras när man utför arbetet, för att undvika personskador.

Tillfälliga avspärrningar av intilliggande gångbanor vid hus får ej spärras av under längre tid.

För mer information följ länken

Senast uppdaterad: 22 mars 2010
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail