2010-04-12

Det är enligt lag är förbjudet att elda alla typer av avfall förutom rent träavfall och trädgårdsavfall.

Målat eller impregnerat eller på andra sätt behandlat trä samt spånskivor etc. räknas inte som rent träavfall.

Även material som till synes är naturliga kan innehålla ämnen som är skadliga både för hälsan och för miljön. De allvarligaste hälsoeffekterna är cancer, luftrörsproblem och allergier.
Förbudet gäller både privatpersoner och företag.

För mer djuplodande information, välkommen in på Miljö- och byggenheten
 

Senast uppdaterad: 19 april 2010
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail