2010-05-04

Nu kan alla vuxna som har frågor om barn enkelt söka information och stöd på BRIS webbsite Barnperspektivet.se!

Med Barnperspektivet.se vill BRIS möta alla vuxna som ser, som bryr sig om och som vill vara ett stöd för barn, men som ibland känner sig otillräckliga eller osäkra på hur man ska gå tillväga.

Barnperspektivet.se kan föräldrar och andra vuxna få råd och stöd i frågor som rör barn, samt stöd i hur vuxna kan samtala med barn, oavsett om det gäller egna barn, eller andra.

Mer information hittar du här. (Länken öppnas i nytt fönster).
 

Senast uppdaterad: 5 maj 2010
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail