2010-05-19

 

Föreningar i Vansbro Kommun kan söka bidrag till sin verksamhet.
Policy och regler som gäller from 2011 finns här. Blanketter är under omarbetning och kommer att finnas här så snart dessa är klara.
Ansökan om bidrag ska göras av föreningens huvudstyrelse och inte av sektionsstyrelse eller likande.
Ansökningar för
-         administrationsbidrag
-         driftbidrag till lokaler och anläggningar
-         bidrag för kulturarrangeman
 
ska lämnas till Vansbro kommun senast 31 augusti året före bidragsåret.
 
Utbetalning av dessa bidrag görs senast 28 februari bidragsåret.
 
Ansökningar för
-     aktivitetsbidrag för fysisk aktivitet
 
görs på kommunens blankett för aktivitetsbidrag för fysisk aktivitet senast 15 augusti för perioden januari-juni och senast 15 februari för perioden juli-december.
 
Utbetalning sker efter Riksidrottsförbundets granskning av sökande föreningar är klar.
Ledarutbildningsbidrag kan sökas som tidigare.

 

Senast uppdaterad: 19 maj 2010
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail