2010-06-07

Vansbro kommun, med folkhälsoplanerare Mia Johansson som ansvarig, är en av fem kommuner som testar ett arbetssätt man har i Öckerö kommun för att hejda ungdomars drickande.

De övriga som deltar i projektet är Malung-Sälen, Ockelbo, Bollnäs och Gällivare. Folkhälsoinstitutet har under cirka tio år följt arbetet på Öckerö och tagit initiativ till att testa detta arbetssätt på andra ställen i landet.

Arbetet går ut på att mobilisera vuxenvärlden i att säga nej till ungdomsdrickandet. Därför är informationen inom ramen för detta projekt endast riktad till föräldrar och andra vuxna.

Första steget är en drogvaneundersökning där man med hjälp av enkät frågar elever i år 7, 8 och 9 om tobak, alkohol, narkotika och även lite om skoltrivsel och skolk. Eleverna får också lämna egna synpunkter och kommentarer kring ämnet.

Vi i Vansbro genomförde vår enkät 22 mars och den dagen fanns 204 av 246 elever på plats i Smedbergsskolan för att svara på enkäten. Enligt de funktionärer som fanns med ute i klassrummen svarade eleverna flitigt och engagerat.

Steg två i projektet är att på föräldramöten och på andra möten där vi samlar vuxna presentera resultatet från denna undersökning samt informera/diskutera kring risker med för tidigt drickande och vikten av att vuxna är tydliga. Att det inte är bra att hemma låta minderåriga testa alkohol tas också upp. Arbetet med dessa möten har påbörjats under maj och så här långt har arbetet fallit väl ut.

Enligt folkhälsoplaneraren är undersökningen och stapeldiagrammen bra för att väcka intresse och få lite mer konkret bild av problemet. Men det viktiga är att inte fastna i dystra stapeldiagram utan det viktiga är att blicka framåt och i högre grad söka få vuxenvärlden samman i att inte acceptera ungdomsdrickandet. Att sprida kunskap och inspirera till en vilja om senare alkoholdebut än vi har idag.

Från en rad sammanfattande bilder utifrån vad eleverna svarat visas i det följande två exempel.
 

Senast uppdaterad: 7 juni 2010
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail