2010-07-15

På grund av Fortums underhållsarbete 2010-07-19 på elnätet, kommer leveransen av vatten vara avbruten mellan kl. 10.00 - 13.00.

Har du frågor kontakta Fortum på tel. 020-44 11 00 eller gå in på fortum.se/stromavbrott för att se aktuellt driftläge.

Senast uppdaterad: 15 juli 2010
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail