2010-07-13

Vansbro kommun har tagit fram en utvecklings- och översiktsplan 2010.

Handlingarna är utsända för samråd under perioden 5 juni – 15 september och finns tillgängliga på biblioteket i Vansbro, Miljö- och byggnadsenheten, Medborgarhuset i Vansbro samt på Vansbro kommuns hemsida. 
För mer information följ länken.

Senast uppdaterad: 13 juli 2010
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail