2010-08-13

Under vecka 34 börjar vi köra ut de nya sopkärlen. Vi börjar i Äppelbo och de närmaste veckorna kommer vi att fortsätta med centrala Vansbro, Källbacken, Grönalid och Saltvik.

Kärlen ställs ut av SITA som är kommunens renhållningsentreprenör. Mer information om när ditt område får nya kärl kommer att annonseras i Vansbrobladet och här på hemsidan. Insamlingen av matavfall börjar sedan i november. Fritidshus får sina kärl under våren 2011. Läs mer om införandet av källsorteringen.

Senast uppdaterad: 16 augusti 2010
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail