2010-08-17

Eleverna börjar måndagen den 23 augusti.

BERGHEDENS SKOLA, Äppelbo (Ansv. Bengt Ivarsson, tel: 0281-751 04).
Skolstart 08.45 Skolslut första dagen 13.15 för samtliga elever.

MYRBACKA SKOLA, Dala-Järna (Ansv. Hans Andersson, tel: 0281-753 40).
Skolstart 07.50 Skolslut första dagen 12.50.

NEDERBORGS SKOLA, Nås (Ansv. Hans Andersson, tel: 0281-753 40).
Skolstart 08.40 Skolslut första dagen 13.30. Förskoleklassbarn får särskild information.

PARKSKOLAN, Vansbro (Ansv. Bengt Ivarsson, tel: 0281-751 04)
Förskoleklass och årskurs 1-2 Skolstart 08.25 Skolslut 13.50

 

 

 

SMEDBERGSSKOLAN ÅR 3-9 skolstart 08.10, Vansbro
(Ansv. år 3-5 Bengt Ivarsson, tel: 0281-751 04 ansv.år 6-9 Stephan Rosenström, tel: 0281-751 06)

Skolstart 08.10 Skolår 3-5 samling i resp. klassrum, Skolår 6-7 samling i aulan! Skolår 8-9 samling i resp. arbetslags lokaler.

 

GYMNASIESKOLAN
VANSBRO UTBILDNINGSCENTER
Höstterminen börjar den 23 augusti.
Årskurs 1 samlas i skolans kafeteria kl. 08.15. Årskurs 2 och 3 samlas i skolans kafeteria kl. 09.30.
Individuella programmets elever får ett personligt brev om skolstart.
För ytterligare upplysningar kontakta oss gärna på 0281-751 32 eller 0281-751 46.

ANSÖKAN OM INACKORDERINGSTILLÄGG
Tänk på att inackorderingstillägg måste sökas inför varje nytt läsår. Ansökan skall vara oss tillhanda senast den 31 augusti. Har du frågor kring ansökan ring 0281-751 50. Ansökningsblanketter finns på Vansbro Utbildningscenter och på hemsidan www.vuc.se.
Skicka ansökan till Vansbro kommun, Vansbro UtbildningscenterMedborgarhuset, 780 50 Vansbro

Senast uppdaterad: 18 augusti 2010
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail