2010-10-03

Under vecka 40 och 41 kommer det att pågå anläggningsarbete vid skolskjutsområdet vid Smedbergsskolan.

Samtidigt som en underhållsasfaltering sker kommer befintlig trottoar att förlängas fram till idrottshallen samt en refug som avskiljer busshållplatsen från övrig trafik. Vid problem med framkomligheten, välj Norra Allégatan eller Järnvägsgatan till norra delen av Vansbro.
 

Senast uppdaterad: 3 oktober 2010
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail